Nawigacja

Partners

11-LISTOPADA 

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

w naszym przedszkolu,

wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 11:11 w dniu 09.11

 

Szanowni Rodzice!

 

Opłata za świadczone usługi jest uiszczana do 15-go - każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry na konto Gminnego Przedszkola w Wieleniu. Podajemy aktualny numer konta, na który należy począwszy od września 2017 wpłacać pieniądze, nazwa placówki Gminne Przedszkole, adres ul.Sportowa 1 lub Sosnowa 11, 64-730 Wieleń. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę lub wiek oraz miesiąc za który jest uiszczana opłata. 

Nr konta PKO BP  56 1020 3844 0000 1102 0183 6550. W przypadku terminu płatności przypadającego na dzień wolnym od pracy, termin płatności przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

 

Dyrektor Przedszkola

Teresa Mąka

 

 

 

 

Szanowni Rodzice dzieci 6-cio letnich!

 

            W imieniu samorządu gminy Wieleń uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Wieleniu w dniu 29 grudnia 2016r. podjęła Uchwałę Nr 217/XXI/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Wieleń.

           Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat. Dotychczas wysokość opłaty nie była ograniczona do dzieci w wieku do lat 5. Opłaty określane były do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

            W związku ze zmianą przepisów z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-cio letnie uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach nie będą uiszczały opłaty za pobyt przekraczający realizację podstawy programowej (podstawa programowa wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin i jest ustalana przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi).

            Wszelkich informacji na temat zmian dotyczących odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Wieleń możecie państwo uzyskać w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu tel. 67 256 11 18, e-mail: sao3@wp.pl lub bezpośrednio u dyrektorów placówek oświatowych.

 

Przemysław Grześkowiak

SAO Wieleń

 • Wieleńskie przedszkole otrzymało Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

   - Obrazek 1

  5 października otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość o przyznaniu naszemu przedszkolu Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji "Tu bawimy się i uczymy Metodą dobrego Startu Marty Bogdanowicz".

  Certyfikat przyznano nam na okres od 1.09.2018 do 31.08.2021 r., doceniając nas za dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie i systematyczne stosowanie Metody Dobrego Startu w większości grup wiekowych . Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu realizujemy od 2000 roku. Aby uzyskać certyfikat „Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu” zajęcia muszą być realizowane w przynajmniej połowie grup przedszkolnych. Wszystkie nauczycielki prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiedni kurs, a osoba koordynująca musi posiadać dodatkowy dyplom ukończenia 100 godzinnego kursu doskonalącego. Od samego początku Metodę (tak potocznie nazywamy dzień pracy z MDS) prowadzimy w większości grup wiekowych włącznie z grupami dzieci 3 letnich. Przedszkole dysponuje bogatym warsztatem (pomoce, wzory itp.) wykonanych i przygotowanych przez nauczycielki.

Galeria zdjęć

Aktualności

Kontakt

 • Gminne Przedszkole w Wieleniu
  ul.Sportowa 1
  64-730 Wieleń


 • 0-67 2561 103 Przedszkole Wieleń

Galeria zdjęć